CAELIN'S CUBS is een Oud Duitsherder kennel aangesloten bij de LSOHV. 

Binnenkort hopen wij op een nestje van Caelin (roepnaam Casey).

Onze doelstelling is om gezonde, mooi volgens rasstandaard, maar vooral ook sociaal vriendelijke herders te fokken. Deze doelstelling staat natuurlijk heel erg mooi, op papier, maar zal wat praktijk betreft de nodige voeten in aarde hebben.

Ondanks dat er altijd factoren zijn die niet zijn te voorzien, uit te sluiten of te voorkomen, zoals ziekte, complicaties, aangeboren afwijkingen, opvoeding en invloed van derden zullen wij onderstaande toch als richtlijn bij onze nestjes handhaven.

Qua gezondheid worden de ouder dieren (dus ook onze Caelin) gekeurd door dierenarts en andere instanties op HD, ED en MD.

Vervolgens worden de fokdieren "aangekeurd". Tijdens zo'n aankeuring wordt gekeken of de hond voldoet aan de rasstandaard qua exterieur, gangwerk, gedrag en of de hond voldoende qualiteiten beschikt om ingeschreven te kunnen worden. Ook dient de hond met voldoende resultaat uitgebracht te worden op een show. Tijdens de show wordt er gekeken naar het exterieur van de hond, zijn gangwerk en houding, wordt het gebit gecontroleerd en de vacht beoordeeld.  Tevens wordt er gekeken hoe de hond zich in de "ring" gedraagd ten opzichte van de andere honden, maar ook ten opzichte van zijn begeleider.

Ook moet er gezocht worden naar de juiste combinatie reu - teef. Hierbij moet er gekeken worden of er geen "verwantschap" (familie) is tussen het gekozen koppel. En indien je als fokker je conformeert aan een breed fokbeleid moet er ook gekeken worden welke combinatie en bloedlijnen veel gekozen zijn en welke eventueel minder frequenter of zelfs "nieuw" zijn.

Is de gewenste combinatie gevonden, kan een dekaanvraag worden ingediend. Daarna kan de teef bij haar volgende loopsheid gedekt worden en zal 4 weken later blijken of de dekking succesvol is geweest.

Daarnaast ligt er bij de fokker nog een aantal belangrijke taken.

Tijdens de dracht moet de voeding afgestemd te worden aan de behoefte van de aanstaande moederhond. Ook moeten de juiste omstandigheden gecreeerd worden waardoor de bevalling zo rustig en voorspoedig mogelijk kan verlopen. De moederhond dient - zeker na de bevalling - regelmatig gecontroleerd te worden qua gezondheid. Ook haar allertheid, zorg en aandacht voor de pups moet in de gaten gehouden worden. Tevens dienen de puppies dagelijks gecontroleerd te worden op groei, gezondheid, eetlust en activiteit. Bovendien dient het "nest" en omgeving zorgvuldig schoon en rustig gehouden te worden. Alle relevante gebeurtenissen dienen in  het logboek van de puppies genoteerd te worden, zoals tijdstip geboorte, geslacht, kleur, groei en ontwikkelingen van de pups. En bij het groeien en groter worden van de pups ligt hier ook een belangrijke rol voor wat betreft de eerste noodzakelijk socialisatie van de puppies.  Huishoudelijk apparaten, drukte van kinderen, bezoek dierenarts, andere honden, andere geluiden en andere plekken. Dit alles zodat het pupje kan opgroeien tot een leuk, lieve stabiele herder.

 

 

Caelin op een boomstronk bij het Erkemederstand in Flevoland