CAELIN'S CUBS HEEFT GEEN PUPPEN BESCHIKBAAR

CAELIN'S CUBS is een Oud Duitsherder kennel aangesloten bij de LSOHV.

Onze doelstelling is om gezonde, mooi volgens rasstandaard, maar vooral ook sociaal vriendelijke herders te fokken. Deze doelstelling staat natuurlijk heel erg mooi, op papier, maar zal voor wat praktijk betreft de nodige voeten in aarde hebben.

Er zijn altijd factoren tijdens het opgroeien van een puppy die niet te voorzien, te voorkomen of uit te sluiten zijn. Ziekte, complicaties, aangeboren afwijkingen, opvoeding en invloed vanuit omgeving kunnen een storende factor tijdens het opproeien van een puppy. 

Om een pup zoveel mogelijk "kans" te geven op een goed, gezond en gelukkig leven, worden de volgende stappen doorlopen.

Qua gezondheid worden de ouder dieren gekeurd door dierenarts en andere instanties op HD, ED en MD en dwerggroei.

Vervolgens worden de fokdieren "aangekeurd". Tijdens zo'n aankeuring wordt gekeken of de hond voldoet aan de rasstandaard qua exterieur, gangwerk, gedrag en of de hond voldoende qualiteiten beschikt om ingeschreven te kunnen worden. Ook dient de hond met voldoende resultaat uitgebracht te worden op een show. Tijdens de show wordt er gekeken naar het exterieur van de hond, zijn gangwerk en houding, wordt het gebit gecontroleerd en de vacht beoordeeld.  Tevens wordt er gekeken hoe de hond zich in de "ring" gedraagd ten opzichte van de andere honden, maar ook ten opzichte van zijn begeleider.

Dan wordt er gezocht naar de juiste combinatie reu - teef. Hierbij wordt er gekeken of er geen "verwantschaps"band  (familie) is tussen het gekozen koppel. En indien je als fokker je conformeert aan een breed fokbeleid moet er ook gekeken worden welke combinatie en bloedlijnen veel gekozen zijn en welke eventueel minder frequenter of zelfs "nieuw" zijn.

Is de gewenste combinatie gevonden, kan een dekaanvraag worden ingediend. Daarna kan de teef bij haar volgende loopsheid gedekt worden en zal 4 weken later middels echo blijken of de dekking succesvol is geweest.

Daarnaast ligt er bij de fokker nog een aantal belangrijke taken.

Tijdens de dracht moet de voeding afgestemd te worden aan de behoefte van de aanstaande moederhond. Ook moeten de juiste omstandigheden gecreeerd worden waardoor de bevalling zo rustig en voorspoedig mogelijk kan verlopen.                                                                      De moederhond dient - zeker na de bevalling - regelmatig gecontroleerd te worden qua gezondheid. Ook haar allertheid, zorg en aandacht voor de pups moet in de gaten gehouden worden.                                                                                                                Tevens dienen de puppies dagelijks gecontroleerd te worden op groei, gezondheid, eetlust en activiteit. Bovendien dient het "nest" en omgeving zorgvuldig schoon en rustig gehouden te worden. Alle relevante gebeurtenissen dienen in  het logboek van de puppies genoteerd te worden, zoals tijdstip geboorte, geslacht, kleur, groei en ontwikkelingen van de pups. Bovendien dienen de puppies regelmatig ontwormt te worden. Ook worden de puppies geent en gechipt. Binnen de rasverening LSOHV worden van alle puppies DNA afgenomen en moet dit DNA ook beschikbaar zijn van de ouderdieren ter controle van de afstamming en om eventuele afwijkkingen/ziektes binnen een bepaalde bloedlijn te kunnen bestuderen cq beinvloeden.

En bij het groeien en groter worden van de pups ligt hier ook een belangrijke rol voor wat betreft de eerste noodzakelijk socialisatie van de puppies.  Huishoudelijk apparaten, drukte van kinderen, bezoek dierenarts, andere honden, andere geluiden en andere plekken. Dit alles zodat het pupje kan opgroeien tot een leuk, lieve stabiele herder.

 

 

Caelin op een boomstronk bij het Erkemederstand in Flevoland